โœจ๐Ÿ“ธ ๐™ƒ๐™š๐™ฉ ๐™œ๐™š๐™ฏ๐™ž๐™˜๐™๐™ฉ ๐™–๐™˜๐™๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™๐™š๐™ฉ ๐™ข๐™–๐™จ๐™ ๐™š๐™ง

โœจ๐Ÿ“ธ ๐™ƒ๐™š๐™ฉ ๐™œ๐™š๐™ฏ๐™ž๐™˜๐™๐™ฉ ๐™–๐™˜๐™๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™๐™š๐™ฉ ๐™ข๐™–๐™จ๐™ ๐™š๐™ง

Het gezicht achter het masker – Geef onze helden van corona ook een gezicht: anders zien we alleen de ogen van de hulpverlener. Maar achter dat masker zit gewoon een lief mens. Mensen in het ziekenhuis of op een andere plek dragen soms een hele dag het masker....